نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

Project # 5

Project # 5

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

Project # 7

Project # 7

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

Project # 6

Project # 6

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

Project # 8

Project # 8

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)