آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

Project # 7

Project # 7

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

پوشش آبگریز کننده و نفوذی (مخصوص چوب خام)

پوشش آبگریز کننده و نفوذی (مخصوص چوب خام)

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

Project # 6

Project # 6

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

Project # 8

Project # 8

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

Project # 5

Project # 5

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما