محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

Project # 8

Project # 8

Project # 6

Project # 6

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

Project # 7

Project # 7

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

Project # 5

Project # 5

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب