رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

Project # 5

Project # 5

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

Project # 8

Project # 8

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

Project # 7

Project # 7

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

Project # 6

Project # 6