نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

Project # 6

Project # 6

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

Project # 7

Project # 7

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

Project # 5

Project # 5

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

Project # 8

Project # 8