راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

Project # 6

Project # 6

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

Project # 8

Project # 8

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

Project # 5

Project # 5

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

Project # 7

Project # 7

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)