چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

Project # 5

Project # 5

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

Project # 8

Project # 8

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

Project # 6

Project # 6

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

Project # 7

Project # 7