چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

Project # 8

Project # 8

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

Project # 6

Project # 6

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

Project # 7

Project # 7

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

Project # 5

Project # 5

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW