نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

Project # 5

Project # 5

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

Project # 8

Project # 8

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

Project # 7

Project # 7

Project # 6

Project # 6

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو