فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

Project # 8

Project # 8

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

Project # 6

Project # 6

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

Project # 5

Project # 5

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

Project # 7

Project # 7