نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

Project # 7

Project # 7

Project # 8

Project # 8

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

Project # 5

Project # 5

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

Project # 6

Project # 6

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب