رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

Project # 8

Project # 8

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

Project # 7

Project # 7

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

Project # 5

Project # 5

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

Project # 6

Project # 6

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی