محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

Project # 6

Project # 6

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

Project # 7

Project # 7

Project # 5

Project # 5

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

Project # 8

Project # 8

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران