دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

Project # 5

Project # 5

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

Project # 7

Project # 7

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

Project # 8

Project # 8

پوشش آبگریز کننده و نفوذی (مخصوص چوب خام)

پوشش آبگریز کننده و نفوذی (مخصوص چوب خام)

Project # 6

Project # 6