محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

Project # 6

Project # 6

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

Project # 8

Project # 8

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

Project # 5

Project # 5

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

Project # 7

Project # 7

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما