خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

Project # 8

Project # 8

Project # 6

Project # 6

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

Project # 7

Project # 7

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

Project # 5

Project # 5

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران