نانو چوب

نانو چوب

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

Project # 6

Project # 6

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

Project # 7

Project # 7

Project # 5

Project # 5

جلا دهنده پایه آب

جلا دهنده پایه آب

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

نانو شیشــه

نانو شیشــه

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

Project # 8

Project # 8

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک