فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

Project # 6

Project # 6

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

Project # 8

Project # 8

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

Project # 5

Project # 5

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

پوشش آبگریز کننده و نفوذی (مخصوص چوب خام)

پوشش آبگریز کننده و نفوذی (مخصوص چوب خام)

Project # 7

Project # 7

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)